Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.03.2020

11/03/2020

vývoz nebezpečných odpadov

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Železná Breznica

01.06.2018

01/06/2018

rozbor pitnej vody na mikroorganizmy a chlór

Neuvedené

ANALPO s r. o.,Borovianska 43,96004,Zvolen

Obec Železná Breznica

21.05.2018

21/05/2018

zásahové obleky a rukavice

Neuvedené

DELTA Slovakia

Obec Železná Breznica

17.04.2018

67577/2

digitálne údaje katastra nehnuteľnosti

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav

Obec Železná Breznica

05.04.2018

05/04/2018

dopravné značky

93,60 EUR deväťdesiattri šesťdesiat

značenie.sk

Obec Železná Breznica

03.04.2018

03/04/2018

dopravné zrkadlá

320,00 EUR tristodvadsať

SIVEX

Obec Železná Breznica

14.03.2018

14/03/2018

stavebný materiál

Neuvedené

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Obec Železná Breznica

01.03.2018

20/2018-ZB

zameranie a fotodokumentácia cintorína

Neuvedené

TEKDAN s.r.o.

Obec Železná Breznica

16.02.2018

8618

výkon činnosti zodpovednej osoby pre GDPR

35,00 EUR tridsaťpäť

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Železná Breznica

13.02.2018

13/02/2018

revízie elektr. zariadení a bleskozvodu - obecné garáže

Neuvedené

JEEL, s.r.o., Študentská 32, 960 01 Zvolen

Obec Železná Breznica

31.03.2017

23/03/2017

vývoz odpadov vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi,skládka odpadov a zberný dvor

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Železná Breznica

09.01.2017

9/1/2017-Dý

materiál podľa potreby + doprava na rok 2017

Neuvedené

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Obec Železná Breznica

19.12.2016

19/12/2016

dodávka posypovej soli

199,80 EUR

Peter Mihály

Obec Železná Breznica

28.11.2016

22/11/2016

vyhotovenie znaleckého posudku hodnoty pozemku parcela KN"C" číslo 487 v k.ú. Železná Breznica

0,00 EUR

Ing. Ján Šutý

Obec Železná Breznica

28.11.2016

23/11/2016

nákup kníh

72,00 EUR

CBS spol

Obec Železná Breznica

25.11.2016

24/11/2016

Zhotovenie nábytku pre MŠ

675,00 EUR

Peter Oravec - mobe

Obec Železná Breznica

15.03.2016

51008250

materiál na výchovu a vzdelávanie

22,28 EUR

Maquita s.r.o.

Obec Železná Breznica

14.03.2016

14/03/2016

geometrické zameranie dažďovej kanalizácie IBV

250,00 EUR

Bc. Jozef Babiak

Obec Železná Breznica

07.03.2016

04/03/2016

stavebný materiál + dovoz na rok 2016

0,00 EUR

TECHNIK - Ivan Zuzin

Obec Železná Breznica

07.03.2016

03/03/2106

stavebný materiál

0,00 EUR

UNIOS, s.r.o

Obec Železná Breznica

27.02.2016

26/02/2016

atrakcia pre deti na DD 2016

204,01 EUR

Simona Špureková DRESIM

Obec Železná Breznica

01/03/2016

Vývoz kontajnerov triedených odpadov nad rámec zmluvy

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Železná Breznica

1/1/2011

materiál + doprava

0,00 EUR

Ivan Zuzin-Technik, Zvolen

Obec Železná Breznica

2/1/2011

aktulizácia popisných a grafických súborov

0,00 EUR

Katastrálny úrad BB, správa katastra Zvolen

Obec Železná Breznica

3/2/2011

čistenie kanalizácie

0,00 EUR

Marián Baník Supertep

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: