Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač

0,00 EUR

Mesto Sliač

Obec Železná Breznica

27.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/33/012/66

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

27.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/33/010/41

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

SR - ŠÚ SR

Obec Železná Breznica

12.11.2020

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300139305

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300139

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Slovenský plynárenský priemysel

23.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

2/2020

165,00 EUR jedenstošesťdesiatpäť

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

Obec Železná Breznica

21.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

672,00 EUR šestosedemdesiatdva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Železná Breznica

21.10.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Železná Breznica

21.10.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

708,00 EUR sedemstoosem

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Železná Breznica

12.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

3/2020

110,00 EUR jedenstodesať

INTEXCOM s.r.o.

Obec Železná Breznica

08.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

1/2020

165,00 EUR jedenstošesťdesiatpäť

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

25.08.2020

Poskytovanie stravy odberateľovi

S/2/2020

Neuvedené

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Obec Železná Breznica

24.08.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Roman Rusko

Obec Železná Breznica

03.08.2020

Zmluva o dielo

07/2020

57 495,36 EUR päťdesiatsedemtisícštyristodeväťdesiatpäť, 36/100

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

26.05.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-290-006/2020

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 9.4.2020

192,00 EUR jedenstodeväťdesiatdva

Július Žiak

Obec Železná Breznica

15.04.2020

Ceny za vývoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

Príloha č. 1 Ceny za vývoz, zhodnotenie alebo zneš

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Marius Pedersen, a.s.

01.04.2020

poskytnutie dotácie DPO

3200993

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Železná Breznica

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

24.03.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

č.2

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

NATUR-PACK, a.s.

10.03.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

100,00 EUR jedensto

Obec Železná Breznica

Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o.,

27.02.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220267

1

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Pôdohospodárska platobná agentúra

04.02.2020

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava

03.02.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 15101/01 o poskytovaní služieb

1

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Železná Breznica

30.12.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

13,50 EUR trinásťeurpäťdesiatcentov

MUDr. Rút Šuleková

Obec Železná Breznica

30.12.2019

Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti

Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy

0,00 EUR nula

MUDr. Rút Šuleková

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: