Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

37 800,00 EUR tridsaťsedemtisícosemto

Ing. Tomáš Líška a manželka Dominika Líšková

Obec Železná Breznica

06.11.2019

Zmluva o poskytnutí grantu

6/2019

289,44 EUR dvestoosemdesiatdeväťeurštyridsaťštyricentov

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

06.11.2019

Zmluva o poskytnutí grantu

13/2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

30.10.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

32 452,22 EUR tridsaťdvatisícštyristopäťdesiatdva eur dvadsaťdva centov

OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 92101 Piešťany

Obec Železná Breznica

23.10.2019

Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii

Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpa

0,00 EUR

VEMABB, s.r.o.

Obec Železná Breznica

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR nula

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

14,00 EUR štrnásťeur

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

14,00 EUR štrnásťeur

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

14,00 EUR štrnásťeur

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

19,99 EUR devätnásťeurdeväťdesiatdeväťcentov

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

21.10.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.9.2019

1

0,00 EUR

František Rusko a manž. Valéria Rusková

Obec Železná Breznica

16.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z ropočtu obce na záujmové vzdelávanie deti

1/2019

55,00 EUR päťdesiatpäť

INTEXCOM s.r.o.

Obec Železná Breznica

16.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z ropočtu obce na záujmové vzdelávanie deti

2/2019

220,00 EUR dvestodvadsať

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

Obec Železná Breznica

15.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotáce na podporu rozvoja športu na rok 2019

198/2019

8 000,00 EUR osemtisíc eur

Obec Železná Breznica

Úrad vlády SR

01.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

074BB220267

49 743,20 EUR štyridsaťdeväťtisícsedemstoštyridsaťtri eur dvadsať centov

Obec Železná Breznica

Pôdohospodárska platobná agentúra

12.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

38,20 EUR tridsaťosemeurdvadsaťcentov

František Rusko a manž. Valéria Rusková

Obec Železná Breznica

09.09.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

zmluva

nula

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Železná Breznica

09.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

124_MSD_Železná Breznica

3 427,20 EUR tritisícštyristodvadsaťsedemeurdvadsaťcentov

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Železná Breznica

05.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201910973

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Disig, a.s.

14.08.2019

Zmluva o dielo

1/2019

8 376,12 EUR osemtisíctristosedemdesiatšesť eur dvanásť centov

OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 92101 Piešťany

Obec Železná Breznica

05.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2019

33,20 EUR tridsaťtridvadsať

Ján Kyseľ

Obec Železná Breznica

20.06.2019

Zmluva o dielo

09/2019

62 091,64 EUR šesťdesiatdvatisícdeväťdesiatjeden eur 64/100

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

07.06.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní audítoských služieb

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní aud.služieb

600,00 EUR šesto

Obec Železná Breznica

Ing. Milena Korcová

05.06.2019

Darovacia zmluva

1/2019

100,00 EUR jedensto

Základná škola A. Ostrolúckej

Obec Železná Breznica

29.05.2019

Zmluva o príspevku

Zmluva o príspevku

50,00 EUR päťdesiat

Obec Železná Breznica

COOP Jednota Krupina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: