Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

25 323,00 EUR dvadsaťpäťtisíctristodvadsaťtri

Ing. Marcel Štulajter a manželk Miriam Štulajterová

Obec Železná Breznica

01.04.2019

Zmluva o prevode vlastníctva

02226/2018-PKZP-K40264/18.00

364,25 EUR tristošesťdesiatštyri eur dvadsaťpäť centov

Obec Železná Breznica

Slovenský pozemkový fond

06.03.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

438,00 EUR štyristotridsaťosem

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Železná Breznica

04.03.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

NATUR-PACK, a.s.

24.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávatného finančného príspevku

Dodatok č. 2

Neuvedené

Mikroregión Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

21.01.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

MADE spol. s r.o.

13.12.2018

Dodatok k zmluve o štatutárnom audite

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Ing. Milena Korcová

28.11.2018

zmluva o poskytnutí grantu

5/2018

900,00 EUR Deväťsto

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

13.11.2018

Zmluva o dodávke plynu

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Slovenský plynárenský priemysel

25.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie

3/2018

55,00 EUR päťdesiatpäť

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

25.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie

2/2018

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

Obec Železná Breznica

25.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie

1/2018

110,00 EUR jedenstodesať

INTEXCOM s.r.o.

Obec Železná Breznica

13.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

MADE spol. s r.o.

11.09.2018

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

1

Neuvedené

Mikroregión Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

27.08.2018

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva

0,00 EUR

Ekocharita Slovensko Slovensku o. z.

Obec Železná Breznica

16.08.2018

Zmluva o dielo

17/2018

38 455,13 EUR tridsaťosemtisícštyristopäťdesiatpäťeurtrinásťcentov

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

07.08.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

3/2018

33,20 EUR tridsaťtridvadsať

Miroslav Nemec

Obec Železná Breznica

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-P01-SC111-2017-23/240

184 234,00 EUR Jedenstoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťštyri

Mikroregión Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

27.06.2018

Zmluva o prenájme odpadových nádob

16711/01

19,41 EUR devätnásťeurštyridsaťjedencentov

Obec Železná Breznica

Marius Pedersen, a.s.

11.06.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

500,00 EUR Päťsto

Jozef Sedliak

Obec Železná Breznica

28.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2/2018

49,80 EUR štyridsaťdeväť osemdesiat

Obec Železná Breznica

Ľudoví Melaga

23.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Železná Breznica

21.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových miest v roku 2017

Neuvedené

Nájomníci HM

Obec Železná Breznica

09.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

22 218,00 EUR dvadsaťdvaticícdvestoosemnásť

Obec Železná Breznica

Peter Sekula, Erika Pondušová

02.05.2018

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

16280/51

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: