Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2020

Poskytovanie stravy odberateľovi

S/2/2020

Neuvedené

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Obec Železná Breznica

24.08.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Roman Rusko

Obec Železná Breznica

03.08.2020

Zmluva o dielo

07/2020

57 495,36 EUR päťdesiatsedemtisícštyristodeväťdesiatpäť, 36/100

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

26.05.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-290-006/2020

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 9.4.2020

192,00 EUR jedenstodeväťdesiatdva

Július Žiak

Obec Železná Breznica

15.04.2020

Ceny za vývoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

Príloha č. 1 Ceny za vývoz, zhodnotenie alebo zneš

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Marius Pedersen, a.s.

01.04.2020

poskytnutie dotácie DPO

3200993

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Železná Breznica

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

24.03.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

č.2

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

NATUR-PACK, a.s.

10.03.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

100,00 EUR jedensto

Obec Železná Breznica

Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o.,

27.02.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220267

1

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Pôdohospodárska platobná agentúra

04.02.2020

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava

03.02.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 15101/01 o poskytovaní služieb

1

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Železná Breznica

30.12.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

13,50 EUR trinásťeurpäťdesiatcentov

MUDr. Rút Šuleková

Obec Železná Breznica

30.12.2019

Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti

Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy

0,00 EUR nula

MUDr. Rút Šuleková

Obec Železná Breznica

19.12.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta

ZO/2019WB8618-1

120,00 EUR jedenstodvadsať

Obec Železná Breznica

Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o

05.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

33 350,00 EUR tridsaťtritisíctristopäťdesiat

Matúš Kováč

Obec Železná Breznica

14.11.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

37 800,00 EUR tridsaťsedemtisícosemto

Ing. Tomáš Líška a manželka Dominika Líšková

Obec Železná Breznica

06.11.2019

Zmluva o poskytnutí grantu

6/2019

289,44 EUR dvestoosemdesiatdeväťeurštyridsaťštyricentov

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

06.11.2019

Zmluva o poskytnutí grantu

13/2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

30.10.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

32 452,22 EUR tridsaťdvatisícštyristopäťdesiatdva eur dvadsaťdva centov

OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 92101 Piešťany

Obec Železná Breznica

23.10.2019

Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii

Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpa

0,00 EUR

VEMABB, s.r.o.

Obec Železná Breznica

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR nula

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

14,00 EUR štrnásťeur

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

14,00 EUR štrnásťeur

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

14,00 EUR štrnásťeur

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: