Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.06.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykurovania, uzavretej dňa 31.3.2005, Dodatku č. 1 zo dňa 22.2.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 31.5.2006 a Dodatku č. 3 zo dňa 18.6.2010

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykurovania

0,00 EUR

Slovenská pošta

Obec Železná Breznica

21.06.2021

Dohoda o ukončení Hospodárskej zmluvy o užívani nebytových priestorov

Dohoda o ukončení Hospodárskej zmluvy

0,00 EUR

Slovenská pošta

Obec Železná Breznica

21.06.2021

Zmluva o dielo

1/2021

75,00 EUR sedemdesiatpäť

HPkontrol s.r.o.

Obec Železná Breznica

02.06.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 3

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

NATUR-PACK, a.s.

26.05.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO

321 0709

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Železná Breznica

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

14.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

245,70 EUR dvestoštyridsaťpäť 70/100

Mgr. Peter Lipnický, Mgr. Jana Lipnická

Obec Železná Breznica

14.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 205,10 EUR Jedentísícdvestopäť 10/100

Ján Kmeť, Jaroslava Kmeťová

Obec Železná Breznica

14.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

187,20 EUR jedenstoosemdesiatsedem, 20/100

Peter Sedliak, Mariana Sedliaková

Obec Železná Breznica

12.04.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

0,00 EUR

Roman Ošus

Obec Železná Breznica

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

SR - ŠÚ SR

Obec Železná Breznica

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač

0,00 EUR

Mesto Sliač

Obec Železná Breznica

27.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/33/012/66

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

27.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/33/010/41

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

SR - ŠÚ SR

Obec Železná Breznica

12.11.2020

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300139305

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300139

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava

23.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

2/2020

165,00 EUR jedenstošesťdesiatpäť

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

Obec Železná Breznica

21.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

672,00 EUR šestosedemdesiatdva

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Železná Breznica

21.10.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Železná Breznica

21.10.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

708,00 EUR sedemstoosem

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Železná Breznica

12.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

3/2020

110,00 EUR jedenstodesať

INTEXCOM s.r.o.

Obec Železná Breznica

08.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

1/2020

165,00 EUR jedenstošesťdesiatpäť

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

25.08.2020

Poskytovanie stravy odberateľovi

S/2/2020

Neuvedené

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Obec Železná Breznica

24.08.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Roman Rusko

Obec Železná Breznica

03.08.2020

Zmluva o dielo

07/2020

57 495,36 EUR päťdesiatsedemtisícštyristodeväťdesiatpäť, 36/100

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: