Menu
Obec Železná Breznica
ObecŽelezná Breznica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2021

Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b)

21/33/012/39

0,00 EUR nula

Obec Železná Breznica

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

9. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí grantu

7/2021

1 232,00 EUR jedentisícdvestotridsaťdva

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

9. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí grantu

6/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

29. 11. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

103,00 EUR jedenstotri

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom, a.s.

22. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

Obec Železná Breznica

Ing. Milena Korcová, Májová 315/50, 96681 Žarnovica

16. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

3/2021

165,00 EUR jednstošesťdesiatpäť

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

Obec Železná Breznica

29. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070Y981

32 452,22 EUR Tridsaťdvatisícštyristopäťdesiatdvaeur 22/100

Obec Železná Breznica

Pôdohospodárska platobná agentúra

29. 10. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0729

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

DataCentrum elektronickej územnej samosprávy Slovenka (DEUS)

28. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

2/2021

55,00 EUR päťdesiatpäť

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

26. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí

1/2021

55,00 EUR päťdesiatpäť

INTEXCOM s.r.o.

Obec Železná Breznica

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

4/2021

33,20 EUR tridsaťtridvadsať

Mária Zacharová

Obec Železná Breznica

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

7/2021

33,20 EUR tridsaťtridvadsať

Mária Zacharová

Obec Železná Breznica

27. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1970/2015

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1970/2015

200,00 EUR dvesto

Obec Železná Breznica

MADE spol. s r.o.

22. 9. 2021

Zmluva o dielo

11/2021

62 699,24 EUR šesťdesiatdvatisícšetodeväťdesiatdeväťeur 24/100

Renovia s.r.o.

Obec Železná Breznica

14. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

5/2021

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Margita Červienková

Obec Železná Breznica

6. 9. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

SZ2021/BB1037

43,20 EUR štyridsaťtrieur 20/100

Obec Železná Breznica

ESPIK Group s.r.o.

31. 8. 2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

1 159,41 EUR jedentisícstopäťdesiatdeväteur 41/100

Obec Železná Breznica

Vladimír Pastierovič

30. 8. 2021

Zmluva o odbere stravy

S/2/2021

0,00 EUR

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Obec Železná Breznica

23. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-04607

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Železná Breznica

Fond na podporu umenia

21. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykurovania, uzavretej dňa 31.3.2005, Dodatku č. 1 zo dňa 22.2.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 31.5.2006 a Dodatku č. 3 zo dňa 18.6.2010

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykurovania

0,00 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

21. 6. 2021

Dohoda o ukončení Hospodárskej zmluvy o užívani nebytových priestorov

Dohoda o ukončení Hospodárskej zmluvy

0,00 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

21. 6. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

75,00 EUR sedemdesiatpäť

HPkontrol s.r.o.

Obec Železná Breznica

2. 6. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 3

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

NATUR-PACK, a.s.

26. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno

17. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO

321 0709

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Železná Breznica

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 182

Elektronické služby

Kataster nehnuteľností

Kataster

Cintorín

cintorín

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 114
TÝŽDEŇ: 342
CELKOM: 405877

Železná Breznica vo fotografiách