Obsah

Register zmlúv 2011

 

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany Suma Začiatok plnenia Koniec plnenia
20/2011 IBV Záhmunie, inžinierske siete Stavasta, s.r.o. 44315,48€ 2.4.2012 31.7.2012
  kúpa pozemkov Melagová, Lipnický, Ďuríkovci   28.11.2011  
  verejné obstarávanie IBV Golding, s.r.o. 600,- € 3.10.2011  
  kúpa pozemkov Štefan Renčo 267,49 € 23.11.2011  
  predaj pozemkov Štefan Renčo 719,60 € 23.11.2011  
  o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Ivanová, Lietavová, Havettová   19.8.2011  
  dodávka a montáž podlahy v KD RG Parket 12064,68 €    
  dodávka a montáž podlahy v KD RG Parket 9337,78 €    
  predaj pozemku KN E parc.č. 360/2 Marta Ilčíková 161,70 € 20.6.2011  
  predaj pozemku KN E parc.č. 729 Ing. Jozef Janák 195,30 € 15.6.2011  
  zabezpečenie vykurovania poštového strediska Slovenská pošta   13.4.2011  
1/3/2011 prenájom vodnej nádrže Roman Rusko 50,-€/rok 1.4.2011 31.3.2015
  predaj pozemku  KN E parc.č. 918 Ing. Jozef Janák 100,80 € 30.3.2011  
  poskytnutie dotácie TJ Železná Breznica 3320,-€ 30.3.2011