Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.06.2017

Príloha č. 1

Príloha č. 1

0,00 EUR

ENVI-PAK a.s.

Obec Železná Breznica

24.05.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

188,30 EUR Jedenstoosemdesiatosem eur tridsať centov

Obec Železná Breznica

Ing. Cyril Bača a Mária Bačová

22.05.2017

Zmluva o pripojení č. 4300062873

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Stredoslovenská enegetika-Distribúcia, a.s.

15.05.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,30 EUR šesťdesittri eur tridsať centov

Alžbeta Palkovičová

Obec Železná Breznica

10.05.2017

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

Neuvedené

Obec Železná Breznica

MPL TRADING s.r.o.

18.04.2017

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Stredoslovenská energetika a.s.

31.03.2017

Ceny za vývoz, zhnodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

2017/17 - cenník na rok 2017

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Železná Breznica

08.03.2017

Hromadná licenčná zmluva

VP/17/04760/001

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

SOZA

01.03.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Železná Breznica

02.02.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva č. 16 280 / 51 o nakladaní s KO

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Železná Breznica

20.01.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

24 840,00 EUR

Obec Železná Breznica

Kamil Vargovský

20.12.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

26 427,00 EUR

Obec Železná Breznica

Ing. Marek Janoušek a Bc. Lenka Janoušeková

19.12.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Železná Breznica

28.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záumové vzdelávanie detí

3/2016

220,00 EUR

Obec Železná Breznica

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

28.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záumové vzdelávanie detí

1/2016

165,00 EUR

Obec Železná Breznica

INTEXCOM s.r.o.

28.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záumové vzdelávanie detí

2/2016

165,00 EUR

Obec Železná Breznica

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

28.11.2016

Dohoda o cene

Dohoda o cene

14,40 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Obec Železná Breznica

23.11.2016

Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva č. 4/2016

500,00 EUR

OZ ADELA Kremnicko-Štiavnické združenie

Obec Železná Breznica

17.10.2016

Dodatok k Zmluve o pripojení k IS DCOM

Dodatok č. 1

540,00 EUR

DCOM

Obec Železná Breznica

25.05.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva o dielo

176 658,41 EUR

Via-kom, s.r.o.

Obec Železná Breznica

19.05.2016

Cenník ku zmluve

14942/71

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Železná Breznica

19.05.2016

Zmluva o podmienkach miestneho zberu triedeného odpadu

SZH0803201507

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

ENVI-PAK a.s.

16.05.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní vrejných služieb

14,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Železná Breznica

26.04.2016

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

OBEC Tŕnie

Obec Železná Breznica

20.04.2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO

Mandátna zmluva na zabezpeč. VO

960,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: