Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

PALIVO - impex s.r.o.

11.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

12981/P EE/24M

0,00 EUR

Stredoslovenská enegetika-Distribúcia, a.s.

Obec Železná Breznica

30.11.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-105693180245

29,99 EUR dvadsaťdeväťeurdeväťdesiatdeväťcentov

Obec Železná Breznica

Slovak Telekom

27.11.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do DS

4300078484

Nula

Obec Železná Breznica

SSE-Distribúcia, a.s.

23.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

49 743,20 EUR štyridsaťdeväťtisícsedemstoštyridsaťtri eur dvadsať centov

Roman Ošus

Obec Železná Breznica

20.11.2017

Koncesná zmluva o poskytovaní služieb

Koncesná zmluva o poskytovaní služieb

1 177,50 EUR jedentisícstosedemdesiatsedemeurpäťdesiatcentov

Obec Železná Breznica

EcoLed Solutions a.s.

10.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

3/2017

220,00 EUR dvestodvadsať

CVP - centrum vzdelávania a poradenstva, n.o.

Obec Železná Breznica

27.10.2017

Nájomná zmluva

2/2017

1,00 EUR jeno euro

Obec Železná Breznica

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Tŕnie

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

1/2017

110,00 EUR jedenstodesať

INTEXCOM s.r.o.

Obec Železná Breznica

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

2/2017

55,00 EUR päťdesiatpäť eur

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Železná Breznica

23.10.2017

dodatok k zmluve

1/2017

100,00 EUR jedensto

Mária Lalíková

Obec Železná Breznica

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

2 796,50 EUR dvetisícsedemstodeväťdesiatšesť eur päťdesiat centov

PROUNION

Obec Železná Breznica

19.10.2017

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberov

Neuvedené

Plast SK, s.r.o.

Obec Železná Breznica

19.10.2017

Zmluva o poskyntutí grantu

6/2017

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Železná Breznica

Adela Kremnicko-Štianické združenie

27.09.2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

Neuvedené

SSE a.s.

Obec Železná Breznica

27.09.2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

3514826

Neuvedené

SSE a.s.

Obec Železná Breznica

27.09.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200,00 EUR dvest

MOAD, s.r.o.

Obec Železná Breznica

23.08.2017

Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

2017

85,00 EUR osemdesiatpäť

Milan Prajdák Technik BOZP, Dobrá Niva

Obec Železná Breznica

07.08.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

24 518,00 EUR dvadsaťštyritisícpäťstoosemnásťeur

Mária Bačová

Obec Železná Breznica

01.08.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

2017

Neuvedené

Obec Železná Breznica

Stredoslovenská enegetika-Distribúcia, a.s.

20.07.2017

Kúpna zmluva

2017

Neuvedené

Mária Lalíková

Obec Železná Breznica

19.07.2017

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti

Zmluva o dielo

2 880,00 EUR dvetisícosemstoosemdesiateur

Mikroregión Adela

EPIK, s.r.o.

30.06.2017

Zmluva o nájme nebytového priestoru

01/2017

Neuvedené

Mária Lalíková

Obec Železná Breznica

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 37515

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Železná Breznica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.06.2017

Zmluva o dielo na dodávku prác "Oprava havarijného stavu miestnych komunikácií v obci Železná Bareznica

07/2017

35 075,33 EUR Tridsaťpäťtisícsedemdesiatpäťeurtridsaťtricentov

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: