Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

MADE spol. s r.o.

11.09.2018

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

1

Neuvedené

Mikroregión Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

27.08.2018

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva

0,00 EUR

Ekocharita Slovensko Slovensku o. z.

Obec Železná Breznica

16.08.2018

Zmluva o dielo

17/2018

38 455,13 EUR tridsaťosemtisícštyristopäťdesiatpäťeurtrinásťcentov

RENOVIA s.r.o.

Obec Železná Breznica

07.08.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

3/2018

33,20 EUR tridsaťtridvadsať

Miroslav Nemec

Obec Železná Breznica

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-P01-SC111-2017-23/240

184 234,00 EUR Jedenstoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťštyri

Mikroregión Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

27.06.2018

Zmluva o prenájme odpadových nádob

16711/01

19,41 EUR devätnásťeurštyridsaťjedencentov

Obec Železná Breznica

Marius Pedersen, a.s.

11.06.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

500,00 EUR Päťsto

Jozef Sedliak

Obec Železná Breznica

28.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2/2018

49,80 EUR štyridsaťdeväť osemdesiat

Obec Železná Breznica

Ľudoví Melaga

23.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Železná Breznica

21.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových miest v roku 2017

Neuvedené

Nájomníci HM

Obec Železná Breznica

09.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

22 218,00 EUR dvadsaťdvaticícdvestoosemnásť

Obec Železná Breznica

Peter Sekula, Erika Pondušová

02.05.2018

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

16280/51

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Železná Breznica

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

38 493

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Železná Breznica

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

23.04.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

172,50 EUR jedenstosedemdesiatdvapäťdesiat

Obec Železná Breznica

EKOTEC spol. s r.o.,Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama

23.04.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Katarína Janáková

Obec Železná Breznica

23.04.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s

Zmluva

Neuvedené

Obec Železná Breznica

NATUR-PACK, a.s.

03.04.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018Z8618

42,00 EUR štyridsaťdva

Obec Železná Breznica

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

27.03.2018

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

268,40 EUR dvestošesťdesiatosemeurštyridsaťcentov

Obec Železná Breznica

EcoLed Solutions a.s.

20.02.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 653,00 EUR osemnásťtisícšestopäťdesiattri

Kamil Vargovský

Obec Železná Breznica

16.02.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039896

6,50 EUR šesťeur päťdesiat centov

Obec Železná Breznica

Komunálna poisťovňa, a.s.

06.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

15101/01

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Železná Breznica

22.01.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

202,00 EUR dvestodvaeur

Obec Železná Breznica

Pastierovičová, Hanzalíková, Repová, Macková, Dúbravský, Dúbravský, Iskrová

16.01.2018

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu odpadu - kovy

47/2017/BB

0,00 EUR

Obec Železná Breznica

Zberné suroviny Žilina, a.s.

09.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR Jedentísíc

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Tŕnie

Obec Železná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: