Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet príjmov 2014-2016

rozpocet_prijmov_2014.pdf Stiahnuté: 333x | 09.01.2016

Rozpočet výdavkov 2015-2017

rozpocet_vdavky_2015.pdf Stiahnuté: 323x | 09.01.2016

Rozpočet príjmov 2015-2017

rozpocet_prijmy_2015.pdf Stiahnuté: 299x | 09.01.2016

Dokumenty o hospodárení obce

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierky obce Železná Br.pdf Stiahnuté: 6x | 29.03.2021

Výročná správa obce za rok 2020

Výročná správa za rok 2020 Železná Breznica.pdf Stiahnuté: 2x | 29.03.2021

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce Ž. B. za rok 2020.pdf Stiahnuté: 2x | 29.03.2021

Správa nezávislého audítora k ÚZ za rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2019.pdf Stiahnuté: 42x | 28.05.2020

Záverečný účet obce Železná Breznica za rok 2019

záverečný účet obce Železná Breznica za rok 2019.pdf Stiahnuté: 49x | 28.05.2020

Individuálna výročná správa obce Železná Breznica za rok 2019

Výročná správa za rok 2019 Železná Breznica.pdf Stiahnuté: 52x | 28.05.2020

Výročná správa obce za rok 2018

Výročná správa za rok 2018.pdf Stiahnuté: 109x | 30.05.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

záverečný účet obce za rok 2018.pdf Stiahnuté: 111x | 30.05.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018.pdf Stiahnuté: 109x | 30.04.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2017.pdf Stiahnuté: 154x | 26.06.2018

Individuálna výročná správa obce za rok 2017

Výročná správa za rok 2017.pdf Stiahnuté: 242x | 26.06.2018

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017.pdf Stiahnuté: 172x | 26.06.2018

Odborné stanovisko HK k návrhu ZÚ obce za rok 2017

stanovisko_ZU_2017.pdf Stiahnuté: 147x | 26.06.2018

Dodatok správy audítora k VS obce za rok 2015

Dodatok správy audítora.pdf Stiahnuté: 325x | 20.11.2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k ZÚ obce za rok 2016

stanovisko hk k zÚ obce za rok 2016.pdf Stiahnuté: 208x | 01.06.2017

Záverečný účet obce za rok 2016

záverečný účet obce za rok 2016.pdf Stiahnuté: 210x | 01.06.2017

Individuálna výročná správa obce za rok 2016

individuálna výročná správa za rok 2016.pdf Stiahnuté: 241x | 01.06.2017

Stránka