Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Dokumenty o hospodárení obce

Správa nezávislého audítora za rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018.pdf Stiahnuté: 51x | 30.04.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2017.pdf Stiahnuté: 94x | 26.06.2018

Individuálna výročná správa obce za rok 2017

Výročná správa za rok 2017.pdf Stiahnuté: 183x | 26.06.2018

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017.pdf Stiahnuté: 103x | 26.06.2018

Odborné stanovisko HK k návrhu ZÚ obce za rok 2017

stanovisko_ZU_2017.pdf Stiahnuté: 87x | 26.06.2018

Dodatok správy audítora k VS obce za rok 2015

Dodatok správy audítora.pdf Stiahnuté: 241x | 20.11.2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k ZÚ obce za rok 2016

stanovisko hk k zÚ obce za rok 2016.pdf Stiahnuté: 153x | 01.06.2017

Záverečný účet obce za rok 2016

záverečný účet obce za rok 2016.pdf Stiahnuté: 151x | 01.06.2017

Individuálna výročná správa obce za rok 2016

individuálna výročná správa za rok 2016.pdf Stiahnuté: 173x | 01.06.2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016

správa nezávislého audítora za rok 2016.pdf Stiahnuté: 157x | 01.06.2017

Správa o hospodárení obce k 30.6.2016

správa o hospodárení obce k 30.6.2016.pdf Stiahnuté: 190x | 30.08.2016

Správa audítora k účt. závierke za rok 2015

správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015.pdf Stiahnuté: 216x | 25.05.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ za rok 2015

stanovisko hk k zu za rok 2015.pdf Stiahnuté: 227x | 25.05.2016

Individuálna výročná správa za rok 2015

individuálna výročná správa za rok 2015.pdf Stiahnuté: 270x | 25.05.2016

Záverečný účet obce za rok 2015

záverečný účet obce za rok 2015.pdf Stiahnuté: 229x | 25.05.2016

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2010

vyrocna_sprava_rok_2010.pdf Stiahnuté: 199x | 09.01.2016

Výročná správa za rok 2010

vyrocna_sprava_rok_2010.pdf Stiahnuté: 199x | 09.01.2016

Záverečný účet obce za rok 2010

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2010.pdf Stiahnuté: 209x | 09.01.2016

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011

hodnotiaca_sprava_program_rozpoctu_2011.pdf Stiahnuté: 198x | 09.01.2016

Výročná správa za rok 2011

vyrocna_sprava_za_rok_2011.pdf Stiahnuté: 204x | 09.01.2016

Stránka