Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Materská škola

 

OBEC  ŽELEZNÁ  BREZNICA
Obecný úrad Železná Breznica 197
962 34 Tŕnie

 
IČO: 00 320 455
DIČ: 2021339452
web: Materská škola
   
Školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Železná Breznica:
 
   
MATERSKÁ  ŠKOLA
Železná Breznica 181
962 34 Tŕnie
 
Tel.: 045 539 71 73
   
Riaditeľka Materskej školy:  
poverená riaditeľka od 3.3.2015: Bc. Adriana Bozalková
   
Rada predškolského zariadenia, materskej školy:  
Mgr. Peter Lipnický predseda / za ZRPŠ /
Ing. Michal Mališ člen / za zriaďovateľa /
Ivan DONOVAL člen / za zriaďovateľa /
Mgr. Mária Slosarčíková člen / za pedag. zam. /
Mariana SEDLIAKOVÁ člen / za nepedag. zam./