Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

História


Prvá písomná zmienka o obci je zachytená v listine z roku 1424. Ide o darovaciu listinu panovníka Žigmunda Luxemburského (1384-1437), ktorý v nej daroval panstvá Zvolen, Dobrá Niva a Vígľaš svojej druhej manželke Barbore Cilskej. Pri vymenúvaní obcí patriacich do jednotlivých panstiev je uvedená aj Železná Breznica   pod menom WASEKETHEW BERZENCHE. Maďarské slovo vas znamená železná, alebo železo a názov v slovenskom preklade znie Železná Breznica. Znamená to, že obec už v 15. storočí bola známa svojimi baňami na železnú rudu.

Tento názov sa opakuje v nasledujúcich obdobiach vo viacerých maďarských a nemeckých verziách, alebo v ich kombináciách.
 

1673 Vas Brezniczka
1718 Vasbreznyicze, Eisenbresnitz
1773 Vas - Berzence
1786 Wasch - Bersenze
1808 Vas - Berzencze, Železná Březnica
1863-1902 Vasberzence
1907-1913 Vaségeto
1920 Železná Brežnica
1927 Železná Breznica